drywall

دیوار خشکنویسنده : سرین دشت پارس :تلفن:09121257009 ; ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱۳

 

 

صاف‍ی های‌پرلیتى

صافی های پرلتى از نظر چگالی 20 تا 50 درصد از صایر صافى ها سبکتر است که مسئله مهمی‌ در مقایسه با قیمت تمام شده صافی می باشد . چگالی قالیهای صافی پرلیتی‌110-270 کیلوگرم بر متر مکعب و در حالت خشک 100-200 کیلو گرم بر متر مکعب است در اکثر صنایع تجربه نشان داده که مصرف کننده گان مواد صف کننده قادرند به بهترین وجه بدون انجام تغییر در سیستم و کیفیت تو لید با جایگزینى صافى‌هاى پرلیتى هزینه فیلتراسیون را کاهش دهند.

در دستگاه هاى با مشار و یا خلاء ،‌جایگزینی صافی‌ های مورد استفاده با صافی های پرلیتی براحتی امکان پذیر است. و در این رابطه مطالعات تولیدی یا آزمایشگاهی‌ راجع به فیلتراسیون میتوانند حد مطلوب نیاز صافی‌ها را مشخص و تعیین نماید.

کارخانه های استفاده کننده از این فیلتر ها ،‌تجارب زیادی‌در کاربرد آنها داشته و نکته جالب توجه این است که به هنگام استفاده از پرلیت به عنوان کمک فیلتر در فیلتر های خلاء دورانی ، قالیها‍‍‍‍ى پرلتى ، کمتر از سایر فیلتر ها ‌، ترک خوردن و شکسته شدن را از خود نشان میدهد .

 

بعلت ساختمان فیزیک‍ی منحصر بفرد پرلیت ،‌فیلترها‍‍ی پرلیت‍ی دارای‌ سرعت جریان بیشتری با شفافیت مطلوب بوده و بویژه در مایعات بسیار غلیظ نظیر شربت و مواد ژلاتینی ک‍ه نیاز بسرعت جریان بیشترى دارند ،‌قابل مصرف می باشند و میزان تولید و شفافیت و سرعت جریان با فیلتر های پرلیتی افزایَش میابد.

فیلترهای‌ پرلیتی‌ با دانه های‌ گوناگون پاسخگوی اغلب نیازهای‌ صنایع از نطر سرعت جریان و شفافیت و قیمت میباشد .

بعلت متخلخل باقى  ‌ ماندن و عدم سخت شدن میتوان آنها را به آسانى‌ تعویض و جابجا نموده و قالب هاى پرلیتی را بعد از خاتمه عملیات فیلتراسیون مورد ستفاده مجدد قرار داد که این مسئله نه تنها به سهولت پاک کردن فیلترها کمک میکند بلکه موجب کاهش هزینه ها‍ی نیرو‍ی انسانی و افزایش بهره ور‍ی میگردد.

 

کمک فیلترهای پرلیتى استریل و خنثى استریل و خنثى بوده و مواد استعمال گوناگونى در فیلتراسیون مایعات در صنایع نوشابه سازى ،‌ غذای‍ی و دراوسازى دراند . این کمک فیلترها مزه و بو و رنگ نداشته و جزء لیست مواد غذایی و شیمیایی مجاز آمریکا منتشر در آکادمى ملى علوم (National Academy Of Sciences ) هستند.نشزیه فوق ه منبع اطلاعاتی تعیین درجه کیفیت و خلوص مواد غذایی می باشد توسط اداره کنترل مواد غذایی و داروسازی و مورد تائید بسیاری‌از نماینده گیها دولتى در سراسر جهان میباشد .

حسن استفاده از پرلیت در فیلتراسیون مواد غذایی اینست که تفاله هاى باقیمانده قالبهاى پرلیتى بعنوان اجزاء ترکیبى مواد غذایی حیوانات در خیلی از کشورهاى جهان استفاده میشود . در آمریکا این مصرف مورد تصویب اتحادیه عالى کنترل کیفى مواد غذایى آمریکا(AAFCO) قرار گرفته است.

 

کد آهنگ

کد موسیقی
کلمات کلیدی :
نویسنده : سرین دشت پارس :تلفن:09121257009 ; ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱۳

 

کاربرد پرلیت در نماسازى ساختماها ى سنگى و چوبى

 

پرلیت در ساخت نماهاى سبک و مقاوم در مقابل آتش و فرسایش و همچنین در تولید انواع مصالح ساختمانى داخلى و خارجى و مصنوعات چوبى مصرف دارد. نماى پرلیتى را میتوان بشکل آجر ، سنگ و چوب تهیه نمود . مزیت خاص اینگونه نماها در سبکى وزن میباشد در حالیکه سایر نماهاى سنگى‌و مصالح ساختمانى اغلب سنگین بوده و هزینه اجراو نگهدارى آن ها بمراتب گرانتر از نماى پرلیتى تمام میشود.

با استفاده از محصولات پرلیتى قالب بندى به شیوه هاى مرسوم رضایت بخش و مطمئن بوده و هزینه هاى نصب کاهش میابد . برترى دیگر نماى پرلیتى کاهش هزینه هاى حمل و سهولت حمل و نقل آن بعلت سبکى و نقل آن بعلت سبکى میباشد.

با استفاده از محصولات پرلیتى قالب بندى به شیوه هاى مرسوم رضایت بخش و مطمئن بوده و هزینه ها ى نصب کاهش میابد . برترى دیگر نماى پرلیتى کاهش هزینه هاى حمل و سهولت و حمل و نقل آن بعلت سبکى میباشد.

از سوى‌دیگر پرلیت علاوه بر عایق بودن در مقابل پوشیدگى و مزاحمت حشرات موذى و آتش مقاوم میباشد.

استفاده از پرلیت براى پوشش سطوح ناهمواردیوار ها جالب بوده و در ساختمانهاى نوساز ، در قسمتهاى داخلى و خارجى آن کاربرد دارد.

 

مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت نماهاى پرلیتى عبارتند از:

-آجر پرلیتى

- ملاتهاى گچى مطابق با استاندارد آمریکا

-چسب هاى مناسب

-سیمان پرتلند نوع 1 و 3

- گچ

-آهک

-رس

-رزین ها و سایر مواد مناسب قالبگیرى

 

مواد افزودنى‌دیگر ممکن است ماسه ،‌شیل ، مواد رنگى ،سیلیکاتها ، الیاف کوتاه پشم شیشه و الیاف پلى پروپلن و رشته هاى چوب باشند.

نسبت اختلاط چسب در نماهاى پرلیتى باتوجه به نوع مورد از 10 در صد تا 25 درصد حجمى تغییر میکند.

 

ساخت نماى پرلیتى

 

نماى پرلیتى با ریختن و پرس مواد شکل - پذیر در قالب هاى برجسته ( منقوش) و نکان دادن قالب ها ( چوبى یا آهنى ) جهت کاهش خلل و فرج مواد و سپس برش آنها به اندازه هاى دلخواه تهیه میشود.

سایر کاربردهاى‌نماى پرلیتى ، استفاده در محوطه بیرون ساختمان ، شومینه ها ، تهیه قطعات سنگى و آجرى‌نماى داخلى و خارجى ساختمانها میباشد.

همچنین مخلوط پرلیت با چسب ، سریش و ظاهرى متنوع مورد استفاده واقع میگردد. و نیز از پرلیت بعنوان فیلر ( پرکننده ) جهت جایگزینى سایر رزین هاى گرانقیمت استفاده میشود.

 

 

پرلیت براى استفاده در سیمانکارى چاهها

مخلوط پرلیت با گل   حفارى ( شامل آب ، خاک رس ، پوزولان و غیره ) جهت سهولت در حفاریها ى نفت ، گاز ، آب و چاههاى ژئو تر مالى‌ بکار میرود ..

گل حفارى در انتها ى لوله جداره حفارى (casing) و فضاى بین چاه حفارى تزریق شده و با توجه به سیمان تولید شده بین لوله جدارى (casing) چاه را از نفوذ آبهاى اطراف و سایر آلودگى ها نگهدراى مینماید . علت استفاده از سیمان پرلیتى اینست که مواد سیمانى معمولى چاها نظیر یا تومیت ، پوزولان خاکستر هاى آتشفشانى و براده هاى شیشه خاصیت سبکى سیمان پرلیت را ندارد مگر اینکه مواد بنتونیتى یا ژله اى‌ غلیظ به سیمان اضافه گرددکه در این صورت مواد غلیظ ژله اى با حرارت سازگارنخواهند بود از طرفى چون حرارت بر پرلیتى تاثیر نداشته و تنها مقدرا کمى مواد ضمن پرکردن فضاهاى‌خالى چاه ار بین میرود لذا جهت سیمانى کردن چاهها سیمان پرلیتى کم هزینه و موثر میباشد . وزن پرلیت در حالت خشک 128 کیلو گرم بر متر مکعب در مقابل وزن سایر مواد که 400-1600 کیلو گرم بر متر مکعب هستند میباشد.

 

 

پرلیت به عنوان پرکننده شیشه اى پلى استر دار

 

پرلیت منبسط سبک و حباب مانند بهنوان پرکننده در شیشه هاى پلى استر دار با دانه بندى مخصوص بکارمیرود.

این نوع پرلیت چگالى کم داشته و بشکل کپسولى از حبابهاى ریز هوا تهیه و مورد استفاده قرار میگیرد و با داشتن ساختمان متخلخل و حجره اى منحصر بفرد ، مزایاى بسیارى بشرح زیر در تهیه شیشه هاى پلى استرى دارد:

1-     به واسطه چگالى کم ،‌پرکننده اى کم هزینه میباشد .

2-     بطوریکه یکنواخت سفید بوده و اثر رنگى بر محصول نهائى‌ندارد .

3-     با توجه به شکل ذرات پرلیت ، پیوند خوبى بین پرلیت و پلى استر ها ایجاد مى‌شود.

4-     اندازه اجزاء و شکل آنها ، مقاومت تماسى‌و قدرت کــشـشى  آنرا زیاد مــیکند.

5-     هـزیـنه تهیه مــواد خام پائین و قدرت کارآئى بیشترى دارد.

6-     وقتى‌ هــمراه سایر مــواد استفاده میشود مقاومت محصول نهایى‌در مقابل آتش بالا میرود.

7-     پرکننده هــــــــــــآى پرلِیتى عموماً خنثى بوده و پرلیت در لیست مقررات شیمیایى و مواد غذایى آمریکا بثبت رسیده است .

 
کلمات کلیدی :
نویسنده : سرین دشت پارس :تلفن:09121257009 ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٦

پرلیت منبسط شده که ماده معدنی وفاسد نشدنی و غیر آتشگیرو خنثی است در ایزولاسیون لوله ها و سیستم های الکتریکی کف ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد . این ماده هیچگونه ضایعه ای در تاسیسات نداشته و به علت خاصیت عدم جذب آب و گرد و غبار بسیار مناسب است. 
کلمات کلیدی :
نویسنده : سرین دشت پارس :تلفن:09121257009 ; ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۳

پرلیت در تولید مواد ایزوله براى‌تامین شرایط خیلى سردو گرم استفاده میشود. بدلیل خصوصیات منحصر بفرد عایق  پرلیتى‌ ، استفاده وسیعى‌در عایق کارى و نگهدارى مخازن در دماى کم، بخصوص در کانتینرهاى کشتى ، سردخانه، اتاقهاى آزمایشى و کارخانجات تولید مواد غذایى دارد.

براى‌نگهدارى مواد در درجه حرارت منفى 100 درجه سیلسیوس و زیر آن که در دماى خیلى پایین محسوب میشود از عایق هاى پرلیتى‌ و براى نگهدارى و حمل مایعاتى مثل هیدروژن و هیلیوم در منفى‌100 در جه سیلسیوس و بالاى‌آن ( حدود منفى 40 درجه) و در عایق کارى مخازن دوجداره کروى شکل با فضاى خالى بین جداره ها استفاده میشود.

عایق پرلیتى‌با چگالیهاى مختلف براى استفاده در دماى خیلى پائینى را نشان میدهد . چگالى‌مناسب براى این کار معمولا 48-72 کیلو گرم بر مترمکعب میباشد علاوه بر خصوصیات حرارتى بسیار خوب آن ، عایق پرلیتى نسبتا ارزان ، حمل و نگهدارى آسان و غیر قابل احتراق و متناسب با مقررات آتش نشانى‌و داراى نرخ پایین و بیمه و فاقد ضایعاتى مثل تغییر شکل و اختلاط میباشد . ضمنا بعلت غیر آلى بودن از پوسیدگى و آفات جانورى مصون میباشد.
کلمات کلیدی :