drywall

دیوار خشک


  

 

 

 

 

حکومت : جمهوری
مساحت : 102820 کیلومتر مربع 
جمعیت  : 279,384 نفر 
رشدسالانه جمعیت : 1/1 درصد
پایتخت : ریکیاویک 
زبان : ایسلندی 
دین : مسیحی  
واحد پول :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمالی ترین کشور اروپا بوده و با اسکاتلند، که نزدیکترین همسایه ایسلند به شمار می آید، 850 کیلومتر فاصله دارد. این کشور، منطقه ای آتشفشانی است، که چشمه های آب گرم زیادی داشته و پوششی از یخ و خاکسترهای آتشفشانی، سطح جزیره را در برگرفته است. ایسلند دارای آب و هوای سرد و قطبی بوده و میانگین دما، حتی در گرمترین روزهای تابستان، از 10 درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند. بیشتر صادرات ایسلند را، ماهی و فرآورده های دریایی تشکیل می دهند.