drywall

دیوار خشک


 

 

 

 

 

حکومت : جمهوری
مساحت : 250 ،9 کیلومترمربع 
جمعیت :  775،925   نفر
رشد سالانه جمعیت : 55 / 0درصد 
پایتخت : نیکوزیا 
زبان   : یونانی - ترکی   
دین : مسیحی  
واحد پول : پوند قبرس - لیرترکیه

قبرس جزیره ای است در دریای مدیترانه که دو تیره یونانی و ترک در آن زندگی می کنند .  قبرس دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای معتدل  است. حدود %12 درصد زمینهای آن زیر کشت بوده  و در  آن مرکبات، سیب زمینی، گندم، زیتون و جو به عمل  می آید. پرورش گوسفند - بز و خوک نیز، رایج است.  صنایع قبرس چندان پیشرفته نبوده و شامل صنایع دستی و  محلی می باشد. توریسم، منبع درآمد مهمی برای قبرس محسوب می شود.   

 

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif جمهوری قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif وزارت امور خارجه

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif وزارت ارتباطات و فعالیتها

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif وزارت بهداشت

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif وزارت دارایی

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif وزارت کار

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif وزارت کشور

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif وزارت فرهنگ وآموزش

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif دپارتمان آمار وتحقیقات

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif دپارتمان ناوگان بازرگانی

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif اتاق صنایع وبازرگانی قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif اتحادیه خودرو

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif اتحادیه مهندسان مکانیک

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif اتحادیه بازرگانان برون مرزی

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif اتحادیه تولیدکنندگان دارو

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif اتحادیه کشتیرانی

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif سازمان صنایع شیر

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif سازمان جهانگردی

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif شرکت بنادر قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif بازار بورس قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif بانک مرکزی قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif گمرک قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif کتاب زرد قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif کتاب راهنمای تجاری قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif مرکز تجاری قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif موسسه دولتی نمایشگاهی قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif نمایشگاه نیکوزیا

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif خدمات آمار

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif شرکت برق قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif موسسه فناوری قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif موسسه تحقیقات کشاورزی

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif شهرداریAyia Napa

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif هواپیمایی قبرس

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif هتلها

http://www.kishtpc.com/images/off1.gif دروازه اخبار واطلاعات