drywall

دیوار خشک


 

اطلاعاتی در دست نیست.

 

chad

 

 

چاد،که در صحرای آفریقا واقع شده،از فقیرترین کشورهای جهان است. خشکسالی های سخت از عوامل اصلی فقر و عقب ماندگی این  کشور به شمار می رود.اکثریت مردم، درناحیه دریاچه چاد، جایی که نمک از دریاچه استخراج می شود، زندگی می کنند. کشاورزی در جنوب کشور که میزان بارندگی سالانه تا مرز  100 سانتی متر می رسد،رواج داشته واقلام صادراتی آن  عبارتند از : کتان - برنج و بادام زمینی