drywall

دیوار خشک


  

 

 

nouakchott

 

 


حکومت :
 جمهوری
مساحت : 1/030/700کیلومترمربع  
جمعیت :   2/825/000  نفر     
رشد سالانه جمعیت : 2.6 درصد  

پایتخت : نواکیشوت     
زبان   : عربی - فرانسوی    
دین    : اسلام        
واحد پول : اوگیا

 

 

 

 

در ساحل غرب آفریقا بوده واز دشت استپ و صحرا پوشیده  شده است.آب و هوای کشور، گرم و میزان بارندگی بسیار کم  است به گونه ای که، خطر خشکسالی همواره این سرزمین  را تهدید می کند. کشاورزی فقط در دره رود سنگال رونق  دارد و محصولات این منطقه ، خرما - جو و گندم می باشد. ببیشتر جمعیت این کشور به دامداری و پرورش  گاو - گوسفند - بز و شتر اشتغال دارند. موریتانی تنها یک  خط آهن دارد که از آن، جهت صادرات سنگ آهن از معادن، به بند «نوادهیبو» استفاده می شود.