drywall

دیوار خشک


 

 

 


سیستم عملیات بانکی در مناطق آزاد

 

مقررات پولی و بانکی

 

 

  دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران 

 

 

 

بانکها و مؤسسات اعتباری می توانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.

 

2- تأسیس بانک، مؤسسه و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات ایرانی یا خارجی در منطقه آزاد کیش، موکول به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد کیش، صدور مجوز تأسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه آزاد کیش است.

 

3- تأسیس دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت سازمان منطقه آزاد کیش، اخذ تأییدیه بانک مرکزی درمورد مسئول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه آزاد کیش است. این دفاتر مجاز به انجام هیچگونه معاملات و عملیات بانکی نمی باشند.

 

4- سرمایه بانکها و مؤسسات می تواند تا 100 درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد.

 

5- واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش می توانند بر حسب مجوز دریافتی به بانکداری برون مرزی اشتغال ورزند. واحدهای بانکی برون مرزی از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصراً با پولهای خارجی انجام دهند.

 

6- تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه بصورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مجاز است.

 

7- حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش به شرح ذیل تعیین می گردد:

 

 الف) واحدهای بانکی درون مرزی:

 

بانک : حداقل 35 میلیارد ریال که صددرصد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.

مؤسسه اعتباری: حداقل 15 میلیارد ریال که صددرصد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.

 

ب) واحدهای بانکی برون مرزی:

 

بانک: حداقل 10 میلیون دلار

شعبه بانک یا مؤسسه اعتباری خارجی: حداقل 3 میلیون دلار که 100% آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.

 

8- تأسیس صرافی در منطقه آزاد کیش منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است.

 

9- تأسیس صرافی منحصراً بصورت شرکت تضامنی مجاز است و حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد میلیون ریال است.

 

10-  خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در منطقه آزاد کیش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.

 

11-  نقل وانتقال کلیه ارزهای خارج از کشور به منطقه آزاد کیش و از منطقه آزاد کیش به سایر مناطق آزاد کشور و خارج از کشورآزاد است، نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه آزاد به سایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود.

 

12-  نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آنها به ریال در منطقه آزاد کیش بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می گردد.

 

13-  معاملات کلیه واحدهای بانکی در منطقه به ریال ایرانی مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. این بانکها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایت رویه های بین‌المللی بانکی هستند.

 

14-  مؤسسات اعتباری، مجاز به افتتاح حسابهای قرض الحسنه جاری و یا حسابهای دیگر، به ریال و ارز که برداشت از آنها با چک امکان پذیر است نمی باشند.

 

15-  واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند.

 

16-  واحدهای بانکی برون مرزی و واحدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند می توانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح زیر مبادرت ورزند:

 

 

 

        ·     برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها

        ·     انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان

        ·     انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان

        ·     نگاهداری حسابهای جاری (به استثناء مؤسسات اعتباری)

        ·     نگاهداری حسابهای پس انداز

        ·     نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سررسیدهای مختلف

        ·     دریافت انواع وام و اعتبار

        ·     انتشار، خرید، فروش، پذیره نویسی و نگاهداری اوراق قرضه با تأیید بانک مرکزی

        ·     اعطای انواع وام و اعتبار

        ·     خرید، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری

        ·     انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات، سفته ها و ضمانتنامه ها

        ·     مدیریت داراییها و انجام خدمات سرمایه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان

        ·     انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی

        ·    انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز  

 

 

17-  معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعطایی، براساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.

 

18-  بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام می گردد رعایت نمایند

 

 

 

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(نرخ ارز)

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

تبدیل ارزها به یکدیگر

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک کشاورزی

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

محاسبه سود سپرده

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک صادرات

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

محاسبه تسهیلات

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک رفاه

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک مرکزی سایر کشورها

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک توسعه صادرات ایران

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

 قانون پولی و بانکی کشور

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک مسکن

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک سپه

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

دستورالعمل اعطای تسهیلات اعتباری ریالی به بخش صادرات

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک تجارت

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک ملی

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک ملت

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک صنعت و معدن

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

مقررات مربوط به سقف ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک سامان

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

مقررات مربوط به ورود زیورآلات طلای همراه مسافر، خروج زیورآلات شخصی و خروج مصنوعات و ظروف نقره

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

بانک پارسیان

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

 

 

بانک کارآفرین

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

 

 

بانک اقتصادنوین

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

 

 

بانک بین المللی ایرانیان

http://www.kishtpc.com/images/index%20persian/shahidi.gif

 

 

 

 

 

 

مجموعه مقررات ارزی

 بخش اول - واردات کالا و خدمت

 بخش دوم - حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی

 بخش سوم - خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی

  بخش چهارم - تسهیلات ارزی

 بخش پنجم - دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سال‌های قبل)

 بخش ششم - عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور

 بخش هفتم - نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا