drywall

دیوار خشک


 

 

 

 

 


حکومت :
 جمهوری
مساحت : 200 / 65 کیلومترمربع    
جمعیت : 000 / 700 /3   نفر        
رشد سالانه جمعیت : 4 /0 درصد 

 پایتخت : ویلینیوس      
زبان   : لیتوانیایی- لهستانی          
دین : مسیحی  
واحد پول : لت

 

در سال 1940 ضمیمه خاک شوروی و در سال 1991  از آن مستقل شد. در سواحل دریای بالتیک قرار گرفته، و در  شمال با کشور لتونی- در شرق با بیلوروسی ( روسیه سفید)، و در جنوب غربی با لهستان هم مرز است. تمام خاک این  کشور از یک جلگه کم ارتفاع تشکیل شده، و آب و هوای آن بین آب و هوای اقیانوسی اروپای غربی و آب و هوای  قاره ای شرق متغیر است. فعالیتهای کشاورزی در حد  متوسطی انجام می گیرد. این کشور هم اکنون به سمت اقتصاد بازار آزاد، حرکت کرده، و در حال گسترش روابط تجاری خود، با اروپای غربی است.