drywall

دیوار خشکنویسنده : سرین دشت پارس :تلفن:09121257009 ; ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢۸

استفاده از عایق پرلیت در دمای بالا از مدتها پیش بخوبی شناخته شده است.گرچه قابلیت هدایت حرارتی پرلیت در بالای ٩٨٠ درجه سانتیگراد بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد . با وجود این تا ١١٠٠ درجه سانتی گراد نیز کاربرد دارد . شکل زیر تغییرات قابلیت هدایت حرارتی پرلیت منبسط را دردمای مختلف نشان میدهد.
کلمات کلیدی :