مزایای استفاده از درای وال

امروز با افزایش روز افزون جمعیت دیگر نمیتوان از شیوه های قدیمی برای ساخت و ساز استفاده نمود و مهمتر اینکه توجه به  زلزله خیز بودن مناطق ایران نیز دلیل دیگری برای به کار گیری روش های مدرن در ساخت است.

به طور کلی استفاده از درای وال محاسن بیشماری دارد که به چند نمونه از آن اشاره منمایم.

١- سبکی بسیار زیاد در برابر سیستمهای سنتی

٢- سرعت فوق العاده بالا

٣-مقرن به صرفه

۴- امکان تخریب آسان و بازیافت

۵-نصب بسیار آسان

۶- تعمیرات آسان

٧-مقاومت در برابر زلزله به دلیل اتصالات مفصلی

/ 0 نظر / 9 بازدید