اطلاعات تجاری شیلی

  

 

 

shili

 

 

حکومت : جمهوری

مساحت :756،950 کیلومترمربع 
جمعیت :   15,823,957 نفر
رشد سالانه جمعیت : 01/1 درصد
پایتخت : سانتیاگو
زبان   : اسپانیایی
دین : مسیحی
واحد پول : پزو

یک کشور طویل و باریک، در ساحل غربی آمریکای جنوبی بوده و از صحرای آتاگاما در عرض جغرافیایی 38 درجه شمال، تا بیابانهای یخزده «تیرادل فوگو» گسترده شده است. به استثنای حاشیه ساحلی کم ارتفاع، سلسله جبال آند تمامی این کشور را پوشش داده است. این کشور ازآن لحاظ ، در اطراف پایتخت  و شهر « کونسپ سیون» مستقر  شده است. شیلی بزرگترین ذخایر مس در جهان را داشته و  اقتصاد کشور بر پایه ی  صادرات مس - آهن و زغال سنگ و نیترات قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

  • وزارتخانه و سازمانهای دولتی

 وزارت دارایی

 وزارت اقتصاد ، انرژی ومعادن

 وزارت روابط خارجی

 وزارت معادن

 وزارت کار وامور اجتماعی

 وزارت فعالیتهای عمومی ،حمل ونقل ومخابرات

 وزارت بهداشت عمومی

 وزارت کشاورزی

 اتاق بازرگانی سانتیاگو

 اتاق ساختمان شیلی

 اتاق ملی بازرگانی ، خدمات وجهانگردی

 اتحادیه صنایع متالوژی و فلزکاری

 اتحادیه صادرکنندگان شیلی

 اتحادیه توزیع کنندگان نرم افزار

 اتحادیه توزیع کنندگان سوخت

 اتحادیه آژانسهای املاک و مروجین ساختمان

 اتحادیه صنایع شیمیایی

 اتحادیه ملی تولید کنندگان میوه

 اتحادیه بانکها وموسسات مالی

 بانک مرکزی

 بانک ایالتی شیلی

 بازار بورس سانتیاگو

 کمیته سرمایه گذاری خارجی

 خدمات ملی گمرک

 مدیریت گمرک

 مرکز تجارت جهانی سانتیاگو

 شرکت ملی چوب

 شرکت ملی توسعه تولیدات

 مرکز تحقیقات معدن ومتالوژی

 خدمات ملی شیلات

 مدیریت هواپیمایی شهری

 خدمات ملی جهانگردی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید