اطلاعات تجاری چک

 

 

 

 

 

حکومت : جمهوری
مساحت : 78،866 کیلومترمربع
جمعیت :  10,246,178 نفر
رشد سالانه جمعیت : 05/0 -درصد
پایتخت : پراگ
زبان   : چک
دین : مسیحی  
واحد پول : کرونا

Daily Exchange Rates

 

در تاریخ اول ژانویه 1993 و به دنبال تقسیم کشور چک و اسلواکی سابق پدید آمد. به دلیل وجود نیروی کار فوق العاده ماهر، این  کشور به قدرت صنعتی کشورهای بلوک شرق سابق تبدیل شد. این کشور که در قلب اروپا واقع شده، دارای تابستانهای خنک و زمستانهای سرد و مرطوب بوده، و میزان بارندگی آن  بسیار زیاد است. کشاورزی در اقتصاد کشور، نقش مهمی  به عهده دارد، و عمده محصولات آن، جو و چغندرقند می باشد. دامداری و جنگلداری نیز در این کشور متداول است. از صادرات جمهوری چک، می توان به سنگ آهن و زغال سنگ اشاره کرد. جمهوری چک، هم اکنون، در حال گذر از سیستم اقتصاد کمونیستی، به سمت بازار آزاد و خصوصی سازی صنعت و کشاورزی است.

 

 سفارت جمهوری اسلامی ایران درجمهوری چک

 سفارت جمهوری چک در ایران

 مجلس سنا

 مجلس (اتاق نمایندگان)

 دولت جمهوری چک

 وزارت دارایی

 وزارت صنایع وبازرگانی

 وزارت توسعه استانها

 وزارت کشاورزی

 وزارت فرهنگ

 وزارت دفاع

 وزارت آموزش وپرورش

 وزارت محیط زیست

 وزارت امور خارجه

 وزارت بهداشت

 وزارت اطلاعات

 وزارت کشور

 وزارت دادگستری

 وزارت امنیت اجتماعی

 وزارت حمل ونقل وارتباطات

 وزارت انفورماتیک

 اتاق اقتصادی چک

 اتحادیه تجاری چک

 اتحادیه سازمانهای مجاز ومعتبر

 آزانس توسعه تجارت چک

 بازار بورس پراگ

 سیتی بانک

 بانک مرکزی GE

 اتحادیه بیمه چک

 اتحادیه صنعت وتجارت نفت

 ابزارهای تجاری چک

 کتاب زرد چک

 فهرست شرکتها

 صادرکنندگان چک ONLINE

 عرضه کنندگان چک

 تولیدکنندگان وعرضه کنندگان درجمهوری چک

 استخراج معادن مجاز

 راهنمای عمومی گمرک

 Berno

 Liberace

 Paha (پراک)

 Centrex (سازمان مرکزی نمایشگاهی اروپای غربی)

 اداره مخابرات چک

 اداره مالکیت صنعتی

 اداره استانداردها

 اداره آمار(CSU)

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید