اطلاعات تجاری سنگال

  

 

 

dakar

 

 

حکومت : جمهوری
مساحت : 720/196 کیلومترمربع   
جمعیت :    000/327/10 نفر        

رشد سالانه جمعیت : 3 درصد 
پایتخت : داکار                              

 زبان   : فرانسوی - زبانهای محلی 
دین    : اسلام          
واحد پول : فرانک

 

 

 

Exchange rates:

Exchange rate in CFA F

 

 

 

 

 

 

 

سنگال کشوری کم ارتفاع و خشک است  که  رودهای گامبیا- کاسامانک و سنگال در آن جاری می باشند.میزان بارندگی سالانه در نواحی مرطوب، در حدود 58 سانتی متراست.  گیاهان ساوان در این کشورمحیط مساعدی را برای حیات  وحش، پدید آورده است. در جنوب سنگال، کشاورزی رواج داشته وبه جزبادام زمینی که 50درصد تولیدات کشاورزی را  شامل می شود، گندم و کتان نیز کشت می شوند. وقوع خشکسالی های متوالی، لطمات زیادی به کشاورزی این کشوروارد می آورد. استخراج فسفات -  پرورش گوسفند - تولیدات صنایع غذایی - توریسم و صید ماهی، نقش مهمی در اقتصاد سنگال ایفا می کنند

ا

 

 

Useful links:

 

  • Trade Associations & Chamber of Commerce

 

 

  • Trade Fairs

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید