کاربرد پرلیت در ساختمان

طبق آزمایشاتی که اینجانب در مورد پرلیت انجام دادم . به این نتیجه رسیدم که این ماده حتما باید قبل از مرحله اضافه کردن به ملات اتو کلاو گردد . در غیر این صورت نیاز به آب زیاد بعد از مزحله پاشیدن روى دیوار دارد.

 البته استفاده از مواد شیمیایی جهت عدم ایجاد ترک و زودگیر شدن و اختیاری میباشد .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید