اطلاعات تجاری نیجر

  

 

 

Niger

 

 


فارسی
  / English

حکومت : جمهوری

مساحت :

  1/186/410 کیلومترمربع

جمعیت : 10 میلیون نفر               
رشد سالانه جمعیت : 3/5 درصد

پایتخت : نیامی      
زبان   : فرانسوی - زبانهای محلی  
دین : مسیحی  
واحد پول : فرانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجنوب جمهوری صحرا قرارگرفته و کشوری وسیع ومحصور در خشکی می باشد. میزان بارش سالانه از 56  سانتی متر درجنوب تا 5/0 سانتی متر در شمال متغیر بوده  با میانگین درجه حرارت بیش از 35 درجه سانتی گراد. اکثر جمعیت، کشاورز بوده و علاوه بر کشت و زرع ، به  پرورش گاو - گوسفند و بز، اشتغال دارند. نیجر، ذخایر  معدنی عظیمی از اورانیوم و فسفات در اختیار دارد. اقتصاد این کشور بسیار ضعیف بوده، و به اخذ کمکهای خارجی وابسته است. هر از چند گاهی وقوع خشکسالی، آسیبهای فراوانی به کشاورزی و دامپروری این کشور وارد می نماید.

 

 

Useful links:

 • Ministries & Organization
 • Minist貥 de la Privatisation et de la Restructuration des Entreprises
  B.P.: 602
  Immeuble Sonibank, 3i譥 鴡ge
  Niamey, Niger
  T鬮: (227) 73.73.51
  Fax.: (227) 73.73.50 
  http://www.nigerprivatisation.com/

  Niger Government

 • Trade Associations & Chamber of Commerce
 • CCAIN - Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et d'Artisanat
  t鬠: 73 22 10 / 73 51 55 / 73 35 63
  fax : 73 46 68
  BP 209 - Niamey
  cham209@intnet.ne
  http://www.ccaian.org/
 • Trade Fairs

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید