ادامه مطلب پرلیت

یک به پنج - یک به هفت را ساخته و توسط شات کریت به صورت تر به نما شات کردم در نمونه یک به هفت با توجه به آبى که از یک ساعت و نیم به بعد به مدت هر 2 ساعت و هر 4 ساعت در 3 روز اولیه خورده بود ترک هاى کمترى مشاهده میگردید و بعد از آن نسبت یک به بیست آن را همراه اتر سولفات با کمچه به دبوار زدم و با آب دادن به ترتیبى که در بالا اشاره کردم ملات بسیار مقاوم و نرم با رنک سفید به دست آمد . قابل ذکر است که دانه هاى استفاده شده 2 دهم بودند.

اما پرلیت در سال ۱۳۶۲ در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز به همت جناب مهندس اسماعیل عاصفی و مهندس کاظم روفه گرنژاد پی ریزی گردید.

و به مدیریت جناب آقای مهندس بقایی و تحت نام شرکت تعاونی معادن آذربایجان کارخانه پرلیت در استان آذربایجان شرقی پی ریزی شد.

در پخش بعد به مشخصات پرلیت میپردازیم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید