استفاده از پرلیت در ایزولاسیون کف ساختمانها

پرلیت منبسط شده که ماده معدنی وفاسد نشدنی و غیر آتشگیرو خنثی است در ایزولاسیون لوله ها و سیستم های الکتریکی کف ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد . این ماده هیچگونه ضایعه ای در تاسیسات نداشته و به علت خاصیت عدم جذب آب و گرد و غبار بسیار مناسب است. 

/ 0 نظر / 6 بازدید