کاربرد پرلیت در صنایع فولاد و ریخته گری

استفاده از عایق پرلیت در دمای بالا از مدتها پیش بخوبی شناخته شده است.گرچه قابلیت هدایت حرارتی پرلیت در بالای ٩٨٠ درجه سانتیگراد بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد . با وجود این تا ١١٠٠ درجه سانتی گراد نیز کاربرد دارد . شکل زیر تغییرات قابلیت هدایت حرارتی پرلیت منبسط را دردمای مختلف نشان میدهد.

/ 0 نظر / 5 بازدید