اطلاعات تجاری ملی

  

 

 

bamaka

 

 


حکومت :
 جمهوری
مساحت : 1/240/140 کیلومترمربع  
جمعیت :   11/156/000  نفر    
رشد سالانه جمعیت :2.5 درصد  

پایتخت : باماکو                    
زبان   : فرانسوی       
دین    : اسلام - عقاید محلی      
واحد پول : فرانک 

 

 

از عقب مانده ترین کشورهای دنیا بوده و بیش از نیمی از  خاک این کشور را صحراهای خشک و سوزان دربر  گرفته اند. در مناطق جنوبی شهر تومبوکتو، پوشش گیاهی  ساوان، شرایط مساعدی را برای حیات وحوش، فراهم آورده  است. اکثر جمعیت در دره رود نیجر زندگی می کنند و به  کشت کتان - دانه های روغنی و بادام زمینی اشتغال دارند. به دلیل عدم وجود ذخایر معدنی، هیچگونه صنعتی در این  کشور، دیده نمی شود

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید