اطلاعات تجاری تونس

  

 

 

tuniz

 

 

حکومت : جمهوری 
مساحت : 150/164 کیلومتر مربع    
جمعیت : 000/180/9 نفر   
رشد سالانه جمعیت : 5/2 درصد  
پایتخت : تونس         
زبان   : عربی - فرانسوی   
دین    : اسلام 
واحد پول : دینار

 قسمتهای شرقی سلسله جبال اطلس، شمال و غرب این کشوررا فراگرفته است. در جنوب تونس صحراهای خشک و سوزان، و در جلگه مرکزی، دریاچه های نمک به شکل پراکنده، وجود دارند. تونس، دارای آب و هوای مدیترانه ای با میانگین دمای سالانه 27-10 درجه سانتی گراد، می باشد. تراکم جمعیت در ساحل شمال شرقی بیش از سایر نقاط کشور است. محصولات مهم کشاورزی آن عبارتند از: گندم - جو زیتون و مرکبات. صنایع عمده تونس را می توان، صنعت نفت و تولید شکر، به شمار آورد.

 

 

 

 

Useful links:

  • Trade Fairs

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید