نحوه ترکیب پرلیت با خاک برای باغبانی

وقتی که بوته ها یا درختان کاشته میشوند محل کشت ١۵ سانتی متر بیشتر (پایینتر ) از ریشه گیاه بایستی کنده شود.مخلوط ١/٣ خاک ، ١/٣ پرلیت گل کاری و ١/٣ خاک برگ گیاهی یا کود گیاهی جهت پر کردن محل کنده شده به کار میرود.بوته ها و یا درختان بایستی دائم آبیاری شوند.ریشه آنها در محیطی مناسب رشد و توسعه پیدا میکنند.

جهت گل کاری در گلدانهای بزرگ تزئینی در پاسیوها ، جابجایی گلدانها بواسطه سبکی پرلیت براحتی انجام میگیرد.مخلوط ١/٣ پرلیت ، ١/٣ چوب کود شده (تورب) نظیر پوست درخت یا تراشه های چوب (خاک اره) جهت استفاده رد گلدانهای پاسیو به کار میرود.

تاثیر وزن ترکیبات خاکی جهت گل کاری در قدرت و نیروی نگهداری ساختمان باسیتی در نظر گرفته شود و به این ترتیب پرلیت برای ساکنین آپارتمانهایی که فضای پشت بام محدودی دارد مزایای زیادی دارد.به عبارتی دیگر وزن خاک ماسه ای مرطوب حدود ١٩٢٠-٢٢۴٠ کیلو گرم در متر مکعب بوده در صورتیکه وزن خا ک مخلوط مساوی پرلیت وخاک برگ تنها برابر ۵۶٠ کیلودر هر متر مکعب میباشد.

این مسئله امکان میدهد که در برجهای بزرگ در بالای برج و در واقع پنت هاس برج بتوان گل کاری و درخت کاری نمود.

 

با توجه به این که این کتاب در مورد درای وال و ال-اس-اف میباشد ولی لازم بر آن دیدم که تا حدودی مختصر در مورد طلای سفید(پرلیت ) توضیح دهم که در واقع استفاده آن در درای وال ترکیبی و فیری وال باعث پایین آمدن وزن گردیدخه است.

کد آهنگ

کد موسیقی

/ 0 نظر / 14 بازدید