قانون مناطق آزاد

 

 

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران (در افق 1404) -ابلاغیه رهبری

 

قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی

 

مناطق آزاد در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

 

مقررات مربوط به حقوق رایانه

 

گزارش جامع عملکرد در مناطق آزاد (1380-1383)

 

پروژه های زیر بنایی در مناطق آزاد

 

مناطق آزاد و ویژه در نقشه

 

کمیسیون ارزش افزوده

 

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 

آیین نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد

 

تسهیلات ویژه برای انتقال کالاهای تولید شده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور

 

مقررات سرمایه‏ گذاری در مناطق آزاد

 

مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد

 

آیین‏نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد

 

آیین‏نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد

 

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد

 

آیین‏نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد

 

ضوابط ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

 

جدول مقایسه شرایط سرمایه گذاری و امتیازات و معافیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه

 

نشانی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

 

قانون و مقررات بیمه در مناطق آزاد

 

قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی

 

آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی

 

 

 

پروژه های زیر بنایی در مناطق آزاد (1384-1380)

 

 

 

پروژه های توسعه و ایجاد فضاهای دانشگاهی (1380-1383)

پروژه های زیربنایی در بخش ارتباطات (1380-1383)

پروژه های حمل نقل (1380-1383)

پروژه های زیر بنایی انرژی (1380-1383)

پروژه های توسعه و ایجاد اماکن ورزشی تفریحی (1380-1383)

پروژه های زیر بنایی در بخش آب و فاضلاب (1380-1383)

پروژه های توسعه و ایجاد اماکن بهداشتی و درمانی (1380-1383)

پروژه های توسعه و ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری (1380-1383)

 تاریخچه و اهداف مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری در جهان

مناطق آزاد ایران از گذشته تا امروز در یک نگاه ( آمار )

 

 

 

گزارش جامع عملکرد در مناطق آزاد (1380-1383)

 

 

جذب سرمایه گذاری خارجی

جذب سرمایه گذاری داخلی

سرمایه گذاری زیر بنایی

سرمایه گذاری در توسعه انسانی

آماده سازی زمین و شهرک های صنعتی

صادرات کالا

ترانزیت کالا

کالای همراه مسافر

واردات کالا

شرکتها وموسسات ثبت شده در مناطق

مسافرین داخلی و خارجی

کمک به سازمانهای و نواحی همجوار

فناوری اطلاعات

نیروی انسانی سازمان های مناطق

فعالیت های  دانشگاه کیش

فعالیت های دانشگاه قشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید