اطلاعات تجاری روسیه

 

 

 

 


حکومت :
 جمهوری
مساحت :005/078/17 کیلومترمربع   
جمعیت : 000/100/148 نفـر        
رشد سالانه جمعیت : 9/0 درصد 
پایتخت : مسکو       
زبان   :  روسی       
دین    : مسیحی- یهودی - اسلام  
واحد پول : روبل Daily Exchange Rates

 

بخش وسعی از شرق و شمال شرق اروپا و تقریباً، منطقه  شمال آسیا را در برگرفته و دارای آب و هوای متنوعی است. 70درصد مساحت کشور را پوشش گیاهی توندرا و تایگا در شمال، تشکیل می دهد. در جنوب روسیه و در ماورای  استپها، مناطقی با آب و هوای نیمه گرمسیری و نیمه  صحرایی وجود دارند. به طور کلی، تمامی رودهای دائمی و  پرآب روسیه، در شمال کشور جاری هستند. تراکم جمعیت  در بخشهای غربی کشور، و در شمال غرب رشته کوههای  اورال، بیش از سایر قسمتها، به چشم می آید. البته در سالیان اخیر، به دلیل کشف و استخراج منابع معدنی  در ناحیه شرقی، مهاجرت مردم به مناطق اروپا ، متصل می سازد. در طول دوران سلطه کمونیسم، معدن غنی کشور، نقش مهمی در صنعتی شدن اقتصاد این کشور و گسترش صنایع سنگین ، ایفا نمود. گرچه صنایع سبک و تولید کالاهای مصرفی، هنوز دچار عقب ماندگی هستند.....

 

 

تاریخ و موقعیت کنونی روسیه_فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید