اطلاعات تجاری زیمباوه

  

 

 

harare

 

 

حکومت: جمهوری
مساحت: 390.580 کیلومتر مربع 
جمعیت: 12.671.860  نفر 
پایتخت :  حراره 
زبان : انگلیسی

Economy- Overview:

 

Industries:

mining (coal, gold, copper, nickel, tin, clay, numerous metallic and nonmetallic ores), steel, wood products, cement, chemicals, fertilizer, clothing and footwear, foodstuffs, beverages

 

Exports - commodities:

tobacco, gold, ferroalloys, textiles/clothing

 

 

Imports - commodities:

machinery and transport equipment, other manufactures, chemicals, fuels

 

Exchange rates:

 

Useful links:

  • وزارتخانه ها و سازمان ها

  • بنگاه های تجاری و اتاق های بازرگانی

 

  • نمایشگاه ها

  • سایر

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید