استفاده از پرلیت در در گلکاری باغات و پاسیوها

پرلیت باغبانی و گلکاری از چندین سال پیش در خدمت گلکاری حرفه ای بوده است .و این ماده میتواند جهت حل موارد بسیار زیادی که افراد در پرورش گلها دارند کمک کند .پرلیت باغبانی علاوه بر رفع مشکلات آبدهی و تهویه در خاکهای سخت رسی ، رطوبت و آب را حفظ و آن را  جهت رشد گیاه تامین مینماید.

هنگامی که پرلیت باغبانی به خاکهای سخت رسی افزوده میگردد.جمع شدگی آب و پوسته سخت سطحی خاک بر طرف گردیده و ریشه های گیاه به راحتی در این مخلوط ( خاک و پرلیت به عنوان محیط رشد گیاه)رشد پیدا میکنند.

پرلیت سنگی آتشفشانی است که در درجه حرارت معینی منبسط و به حجمی بسیار زیادتر از حجم قبلی تبدیل میگردد.

ذرات و دانه های به وجود آمده سفید بوده و بسیار سبک است به طوری که هر متر مکعب آن ١٢٨-٨٠ کیلو گرم وزن دارد.

هر کدام از دانه ها محتوی فضاهای خالی و شکافها و و درزهای کوچک بوده و سطح خارجی آنها سطح سطح پوشش بزرگی را به وجود می آورد.این شکافها رطوبت را در خود حفظ نموده و در اختیار ریشه گیاهان قرار می دهد.و به علت شکل خاص دانه ها و هوای داخل آنها سیستم تهویه در محیط رشد گیاه به نحو مطلوب ایجاد میگردد.

در جریان رشد گیاه بایستی کود مناسبی به آن اضافه گردد.دانه بندی پرلیت متنوع بوده و نوع درشت دانه آن برای این کار مناسب میباشد.

خاک مورد استفاده در سبزی کاری و گل کاری را میتوان تا عمق ١۵ الی ٣٠ سانتی متر آماده کرد و آنرا با افزودن پرلیت مخصوص گل کاری و کود گیاهی بطور مساوی به صورت لایه ای به ضخامت ١٠ سانتی متر آماده کشت نمود.

در صورتیکه خاک دارای مواد آلی کافی باشد میتوان کود گیاهی را مصرف ننمود.

برای آماده سازی خاک چمن و چمن کاری ، روش فوق را نیز میتوان بکار برد.جهت ترمیم و تعمیر زمین های چمن از پرلیت باغبانی نیز استفاده میشود.برای این کار سطح چمن را باید میخ کوبی نمود و پرلیت بر روی آن و محل های سوراخ شده توسط میخکوبی ریخته شود. پرلیت با نفوذ در عمق در تامین هوا و آب دهی خاک موثر واقع میشود.در صورتیکه محوطه باغ خیلی وسیع باشد،گل کارها میتوانند به طور ردیفی یا نقطه ای عمل نموده و خاک را آماده سازند که اگر این روش ٢ تا ٣ سال ادامه یابد ، در نهایت تمام سطح آماده خواهد گردید.از آنجایی که پرلیت جهت گل کاری و باغبانی ماده غیر عالی است بنابراین درخاک فاسد نشده و سالهای زیادی قابل استفاده است.

/ 0 نظر / 11 بازدید