ادامه مطلب پرلیت( پرلیت چیست؟)

پرلیت سنگی است ولکانیکی شیشه ای که با توجه به شکل ساختمانی ذرات آن تحت شرایطی و در درجه حرارت معینی منبسط میشود.

عامل مهم انبساط وجود ٢% الی ۵% آب ترکیبی آن میباشد.پس از انبساط رنگ آن سفید شده وخیلی سبک است.

32-240 kg/m3 

استفاده از این ماده باعث تحولات عمده ای در صنایع مختلف مثل صنایع غذایى - صنایع شمییایى-ساختمان - ذوب فلزات و کشاورزى گردیده و بسرعت جایگاه خود را در سایر زمینه ها پیدا میکند.

پرلیت به عنوان عامل فیلتراسیون و کمک فیلتر در صنایع مواد غذایى ، ناخالص ها و تصفیه کلیه موادى که به حالت مایع هستند بسیار موثر است . بعلت خنثى بودن آن تاثیرى بر فرآورده نهایى نداردو جز لیست فرآورده های مجاز شیمیایى و غذایى آمریکا مى‌باشد.

عمل فیلتراسیون با پرلیت بصورت مکانیکى صورت میگیرد.به بصورت شمیایى.

بعنوان جاذب مایعات براى حمل مواد سمى و جلوگیرى از پخش آنها مود استفاده قرار میگیرد ، و چون پرکننده بسیار خوبى است در پاک کننده ها ورنگ سازى ، پوشش ها ى سطحى‌،لاستیک ها و صنعت شیشه کاربرد دارد. باتوجه باینکه پرلیت منبسط و خام تا بیش از 1000 درجه سانتیگراد در مقابل حرارت مقاوم است در صنعت ذوب فلزات و ریخته گرى بعنوان سرباره گیر و نگهدار حرارت پاتیل ها در حد مورد نظر بسیار مناسب است.

در نمتسازى ساختمان و تهیه قطعات پیش ساخته و بعنوان ماده افزودنى براى سیمانکارى دیواره جاهها و حفارى‌نیز به کار میرود. مواد شیمیایى و اسیدى برآن اثر ندارد و کاربرد گسترده اى در امر کشاورزى‌دارد.

 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید