مراحل ترخیص کالا از کیش

 

 

 


مراحل ترخیص کالا

 

 

1- تنظیم اظهارنامه اطلاعاتی از قبیل نوع کالا، کمیت ، علامت تجاری ، فنی ، مدل، ارزش و وزن کالا می باشد.

2- تحویل و اظهار اسناد از قبیل فاکتور ، پکینگ لیست ، مانیفست ، بارنامه و گواهی بهداشت

3- تطبیق اسناد و تعیین ارزیاب

4- ارزیابی و کنترل کالا با اسناد و صدور صورتحساب

5- پرداخت وجه صورتحساب به حساب سازمان منطقه آزاد کیش و دریافت رسید

6- صدور پروانه ترخیص کالا

7- کنترل نهایی درب خروج و اخذ مجوز بارگیری کالا و صدور بیجک خروج کالا از گمرک

 

 

بندرگاه کیش

 

 

اداره ، نگهداری و توسعه بندرگاه کیش تحت نظارت شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه وابسته به سازمان منطقه آزادکیش انجام می شود.

با اتمام طرح توسعه بندرگاه کیش ظرفیت پهلوگیری شناورها از ده تن به هفتاد هزار تن افزایش خواهد یافت.

پایانه های مسافری ، ترمینالهای کانتینری و انبارهای مختلف از جمله امکانات این بندرگاه می باشند.

 

 راهنمای ترخیص کالا از گمرک کیش

 

 

 

سازمان منطقه آزاد کیش

 

دفتر مرکزی : جزیره کیش ، ساختمان مرکزی سازمان

تلفن: 4422141-2 و 4423641 0764

دورنگار:                 4423731 0764

 

دفتر تهران : خیابان خالد اسلامبولی / نبش خیابان 29 ساختمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

پلاک143 / طبقه اول

 

کد پستی 15166-13313

صندوق پستی  19395-4588 و 19395-4161

 

تلفن :   88771062-3 021

دورنگار:    88771060 021

 

مرکز توسعه تجارت کیش 

 

جزیره کیش ، خیابان سنائی

تلفن :    4421570 0764

دورنگار : 4421047 0764

 

مدیریت توسعه سرمایه گذاری و بازرگانی

 

(معاونت اقتصادی )

تلفن و دورنگار :       4423675 0764

 

مدیریت صنایع ( معاونت اقتصادی )

 

تلفن :                    4423368 0764

 

مدیریت مالی( معاونت مالی و اداری)

 

 تلفن: 4423546 0764

 

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

 

تلفن: 4422675 0764

 

مدیریت اطلاعات جغرافیایی ( معاونت عمرانی)

تلفن: 4424621 0764

 

 

مدیریت شهرسازی ( شرکت عمران و خدمات شهری )

 

جزیره کیش ، میرمهنا

تلفن: 4431970-5 0764

دورنگار: 4431989 0764

 

اداره گمرک

بندرگاه ، گمرک منطقه آزاد کیش

تلفن و دورنگار: 4424011 0764

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید